Золочівська
 райдержадміністрація Харківської області
Головна      Довідник      Галереї      Форум      Районні організації      Пошук
 

Про район

Паспорт району
Символіка
Сільради
Географічна та історична довідка
Єдиний дозвільний Офіс
Економіка
Освіта
Культура і туризм
Медицина
Золочів прикордонний
Податкова інформує
Громадська рада
Протидія корупції
 

Про РДА

Керівництво
Регламент
Структура
Функції
Адмінпослуги
Колегія
Приязна адміністрація
ВВДРВ
 

Діяльність РДА

Розпорядження
Плани та звіти
Бюджет
Фінанси
Проекти
Регуляторна діяльність
 

Прийом громадян

Графік прийому
Доступ до публічної інформації
Зразки документів
Організації
 

Районна рада

Керівництво
Депутати
Комісії
Поточна діяльність
 

Пропозиції

Оголошення
Вакансії
 
 
 

Погода в Золочеві

 
 
 
 

Корисні посилання

 

 

Структура РДА


 

Положення про апарат районної держаpвної адміністрації розпорядження № 9 від 16 січня 2013 року

Номенклатура справ апарату РДА

Кошторис РДА на 2016 рік

Штатний розпис РДА на 2015 рік

 

Фінансово-господарський відділ апарату РДА


Відділ у межах своїх повноважень забезпечує фінансування та господарську діяльність управлінь, відділів та секторів райдержадміністрації.

Основними завданнями відділу  у сфері бухгалтерського обліку:

 • забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю та рухом майна, використання матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

 • керівництво розробкою та впровадження заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;

 • своєчасне запобігання негативних явищ у фінансово–господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

 • формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльністю установи;

 • забезпечення контролю та відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 • здійснення економічного аналізу діяльності установи.

Положення про фінансово-господарський відділ апарату РДА  

Структура    Кошторис    Номенклатура справ    Графік графік прийому

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 Начальник відділу: Клименко Марина

 Телефон: (057-64) 5-15-64

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200    

<< На початок сторінки

Організаційний відділ апарату РДА


Відділ є головною ланкою здійснення взаємодії апарату райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.

Основні завдання відділу

 • забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією.

 • інформує відповідні підрозділи обласної державної адміністрації про вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.

 • координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації.

 • організовує підготовку зустрічей та урочистих заходів за участю керівництва райдержадміністрації

 • перевіряє роботу відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів селищної та сільських рад

 • сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведенні виборів, референдумів та опитувань населення.

 • бере участь в аналізі соціально-економічного та суспільно-політичного становища в районі, розробці пропозицій щодо його поліпшення; у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.

 • організує підготовку зборів активу району.

 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє проекти розпоряджень.

 • бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади.

 • бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань.

 • здійснює планування роботи райдержадміністрації. Формує плани заходів райдержадміністрації. Готує звіти про виконання планів

 • бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії та нарад. Оформляє протоколи засідань.

 • бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій щодо фактів порушення селищним та сільськими головами Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади.

 • перевіряє стан організації контролю, додержання виконавської  дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах селищної та сільських рад, співпрацює в цій роботі із сектором контролю апарату райдержадміністрації.

 • організує підготовку проектів рішень районної ради, віднесених до компетенції відділу, які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації.

 • забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо відзначення державними нагородами України, відзнаками обласного та районного рівнів.

Положення про організаційний відділ апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Начальник  відділу: Гнатченко Світлана Володимирівна,   телефон: (057-64) 5-12-45

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): zolochiv.rda.org@meta.ua

<< На початок сторінки

 

Загальний відділ апарату РДА


Відділ функціонує для організаційно-технічного обслуговування апарату райдержадміністрації, забезпечення чіткої організації діловодства та ведення архівної справи в ньому, для організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, забезпечення належного розгляду звернень, надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства та організації роботи із зверненнями громадян відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомам селищної та сільських рад.

Основні завдання та функції відділу.

Діловодство:

 • здійснює ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації.

 • Здійснює методичну допомогу і контроль за веденням діловодства у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад.

 • Приймає, реєструє і передає на розгляд голови райдержадміністрації та його заступників вхідну кореспонденцію.

 • Веде облік, зберігає та забезпечує використання документів з грифом «Для службового користування».

 • Реєструє внутрішню документацію апарату районної державної адміністрації, а також реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

 • Опрацьовує розглянуті керівництвом райдержадміністрації документи, при необхідності, розмножує їх у необхідній кількості та передає відповідальним особам для оранізації виконання.

 • Здійснює редагування, друкування, реєстрацію і розмноження розпоряджень голови райдержадміністрації, забезпечує своєчасне їх доведення до відома управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян.

 • Забезпечує безперебійну роботу комп`ютерного парку апарату райдержадміністрації.

 • Готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.

Робота із зверненнями громадян:

 • Веде реєстрацію та облік звернень громадян в апараті райдержадміністрації відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

 • Контролює терміни розгляду звернень, які надійшли до райдержадміністрації.

 • За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників надсилає відділам, управлінням та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, організаціям, підприємствам та установам для розгляду пропозиції, заяви та скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, що стосується розгляду пропозицій, заяв та скарг.

 • Надає практичну допомогу, консультує працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району з питань роботи із зверненнями громадян.

 • Сприяє недопущенню надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

 • Сприяє викорененню практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз`яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

 • Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надає можливість знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

 • Сприяє першочерговому прийому головою райдержадміністрації жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

 • Сприяє приділенню особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 • Здійснює постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян в апараті, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

 • Проводить систематичний аналіз звернень громадян, вивчення причин, що породжують повторні звернення, аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, прояви упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

 • Сприяє поновленню прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

 • Готує інформації голові районної державної адміністрації щодо виявлених порушень діючого законодавства під час перевірок, пропозиції щодо притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної, за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

 • Сприяє створенню та функціонуванню гарячих ліній і телефонів довіри, проведенню широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

Положення про загальний відділ апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Начальник відділу: Іванова Лариса Вікторівна,  телефон: (057-64) 5-03-89

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): mail@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

 

Сектор кадрової роботи апарату РДА


Основними завданнями сектору  є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Положення про сектор кадрової роботи апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Завідувач сектором: Ільченко Інна Михайлівна, телефон: (057-64) 5-15-64

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): zolochiv.rda.kadr@meta.ua

<< На початок сторінки

 

Юридичний сектор апарату РДА


Основними завданнями відділу є:

 • правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 • підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

 • надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам селищної та сільських рад.

Положення про юридичний сектор апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Завідувач сектору: Овчаренко Михайло Вікторович, телефон: (057-64) 5-15-64

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

<< На початок сторінки

 

Відділ державної реєстрації РДА


Основним завданням відділу державної реєстрації є забезпечення:

 1) проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

4) формування та ведення реєстраційних справ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;

 6) ведення реєстраційних справ відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

7) здійснення інших повноважень, передбачених законами України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

Положення про відділ державної реєстрації апарату РДА 

Начальник відділу: Гресь Ірина Іванівна, телефон: (057-64) 5-10 - 98

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email):  vdr_zol_rda@ukr.net

<< На початок сторінки

 

Сектор контролю апарату РДА


Сектор проводить свою діяльність на основі перспективних та поточних планів , що затверджуються заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату .

Основними завданнями сектору є :

 • здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України , актів міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій  та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а  також аналізу причин  виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення  пропозицій щодо їх усунення ;

 • підготовка інформаційних , довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України , Кабінету Міністрів України , актів міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , розпоряджень і доручень голів обласної та  районної державних адміністрацій ;

 • інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад  структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої  влади ;

 • підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань що належать до компетенції сектору контролю;

 • візування проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації.

Положення про сектор контролю апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Завідувач сектору: Жижко Світлана Вікторівна, телефон: (057-64) 5-15-64

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): kontrol@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

 

Сектор масових комунікацій апарату РДА


Основними завданнями сектору є :

 • аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів;

 • сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації;

 • інформаційно - аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі.

Положення про сектор масових комунікацій  апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Завідувач сектору: Борох Ірина Володимирівна, телефон: (057-64) 5-04-67

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email):  zol_rda_politika@ukr.net

<< На початок сторінки

Відділ ведення державного реєстру виборців


Основними завданнями відділу ведення реєстру  є:

 • ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території селища, сіл Золочівського району, а також про громадян України, що мають право голосу та перебувають  чи проживають за межами України;

 • складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Начальник відділу Слинько Людмила Володимирівна, телефон: (057-64) 5-06-12

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

<< На початок сторінки

Архівний відділ


Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення  управління архівною справою і діловодством на території району;

 • координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Положення про архівний відділ РДА 

Номенклатура справ архівного відділу РДА 

Кошторис   Штатний розпис   Структура   Графік прийому

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2017 рік

Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2017 рік

План роботи на 2018 рік

Мережа архівних установ Золочівського району

Відомості про документи ліквідованих установ, передані до архівного відділу станом на 01.01.2015 р.
 

Начальник відділу: Борох Наталія Михайлівна Телефон: (057-64) 5-10-74

Адреса: вул. Вознесенська, 4, смт. Золочів, Харківської обл., 62203

<< На початок сторінки

 

Відділ  економічного розвитку і торгівлі


Відділ здійснює керівництво у сфері соціально-економічного розвитку району, координує діяльність галузевих і функціональних управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації при розробці перспективних комплексних планів розвитку району, планів розвитку галузей господарства та окремих напрямків, визначає пріоритети при розробці районних і галузевих програм.

Основні завдання

 • Реалізація державної економічної політики в районі.

 • Забезпечення  комплексного  соціально-економічного  розвитку  району,  вдосконалення розміщення продуктивних сил, сприяння розвитку міжрегіональних економічних зв'язків.

 • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання програм економічного та соціального розвитку.

Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі РДА 

Структура    Кошторис    Штатний розпис  Номенклатура справ    Графік прийому  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2017 рік

Начальник відділу Богдан Ірина Анатоліївна, телефон: (057-64) 5-01-45

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

<< На початок сторінки

 

Управління агропромислового розвитку


Управління в межах своєї компетенції сприяє проведенню в життя державної політики в сільському господарстві, садівництві і координує діяльність переробних, будівельних, ремонтних та обслуговуючих підприємств і організацій сільського господарства, а також державних служб району.

Основними завданнями управління є:

 • участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики організація розроблення і здійснення заходів щодо гарантування  продовольчої безпеки держави;

 • розроблення та здійснення заходів щодо державної політики і захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування ринкової інфраструктури, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для прискореного розвитку реформованих  господарств;

 • участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі;

 • забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового  виробництва;

 • організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробовування  і захисту рослин ,племінної справи, наукового і кадрового забезпечення стандартизації;

 • карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

 • запровадження підприємствами, установами, організаціями, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, договорів оренди, земельної частки (паю), майнового паю з власниками цих часток, паїв з виплатою орендної плати у натуральній або грошовій формі;

 • збереження по можливості цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) у разі їх виходу з колективних сільськогосподарських підприємств;

 • підтримка розвитку особистих підсобних господарств громадян та селянських (фермерських)господарств;

 • здійснення аграрної реформи сприяння монополізації виробництва і розвитку конкуренції, створення рівних умов для розвитку різних форм власності та господарювання в сільському господарстві;

 • забезпечення виконання державних та  регіональних програм соціального розвитку села, галузей рослинництва і тваринництва та заходів щодо соціального захисту населення.

Положення про управління агропромислового розвитку РДА 

Структура    Кошторис    Штатний розпис  Номенклатура справ    Графік прийому  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2016 рік

План роботи на 2017 рік

Сільськогосподарські підприємства Золочівського району Харківської області 2016 рік

Начальник управління: С міцков Микола Юхимович, телефон: (057-64) 5-03-53

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): upapr@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, та цивільного захисту


Основним завданням відділу є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

 • забезпечення аналізу стану містобудування на території району, організація           розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

 • координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та   архітектури, державних стандартів , норм і правил , регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

 • забезпечення , в межах своїх повноважень, охорони та контролю за використанням пам’яток архітектури та містобудування, палацово-паркових , паркових та історико-культурних ландшафтів.
 • реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків.

 • координація діяльності ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру до дій за призначенням у мирний час та на особливий період, забезпечення її сталого функціонування;

 • здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

 • підготовка і перепідготовка особового складу органів управління і сил цивільної оборони та територіальної підсистеми ЄДС НС, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Положення про відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства, та цивільного захисту  РДА

Номенклатура справ відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  РДА 

 Структура    Кошторис  Штатний розпис  Графік роботи   Графік прийому 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Інформація про проведення в Золочівському районі безстрокової акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Начальник відділу: Ясиньова Тетяна Миколаївна, Телефон: (057-64) 5-01-31

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): zolochiv_rda_zkg@ukr.net

<< На початок сторінки

 

Сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи мобілізаційної роботиапарату РДА


Основними завданнями сектору є:

 •  аналiтичне, консультативне, iнформацiйне та органiзацiйне забезнечення здiйснення головою районної державної адмiнiстрацiї повноважень, передбачених Законом Украни «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї» в галузях забезпечення законностi, правопорядку, прав i свобод громадян, оборонної, мобiлiзацiйної та режимно-секретної роботи;

 •  взаємодiя з районною прокуратурою, районним судом, районним вiддiлом управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Харкiвськiй областi, Дергачiвським мiжрайонним вiддiленням управлiння служби безпеки Украни в Харкiвськiй областi, Дергачiвською мiжрайонною державною податковою iнспекцiєю, управлiнням державного департаменту України з питань виконання покарань в Харкiвськiй областi (далi - правоохороннi органи), Дергачiвським мiжрайонним вiйськовим комiсарiатом, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України (далi - вiйськовi формування), розташованими на територiї району;

 •  органiзацiйне та методичне забезпечення розробки та здiйснення заходiв щодо мобiлiзацiйної пiдготовки та режимно-секретної роботи, переведення мiсцевих органiв виконавчої влади на режим роботи в умовах особливого перiоду, а також сталого їх функцiонування в цих умовах.

Положення про сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату РДА 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Завідувач сектору: Кузьменко Олександр Вікторович,телефон: (057-64) 5-13-50

Адреса: пл. Слобожанська, 5, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): oborona@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

Відділ освіти, молоді та спорту


Відділ освіти у межах своїх повноважень здійснює керівництво у сфері освіти на території Золочівського району Харківської області.

Основними завданнями відділу освіти є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

 • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

 • здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться на території Золочівського району і належать до сфери управління районної державної адміністрації, координація діяльності всіх загальноосвітніх навчальних закладів,  дошкільних та позашкільних закладів району;

 • зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

 • аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

 • організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх атестації  у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

 • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 • участь у розробленні і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

 • проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Положення про відділ освіти РДА

Номенклатура справ відділу освіти РДА 

Структура   Кошторис  Штатний розпис  Графік прийому  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2017 рік

План роботи на 2018 рік

ВО начальника відділу: Шевченко Світлана Василівна, телефон: (057-64) 5-11-67

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email): osvita@zolochivska-rda.gov.ua

Сайт відділу:http://zolochivedu.klasna.com

<< На початок сторінки

 

Сектор культури і туризму РДА


Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і кінематографії, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи, а також національної музейної політики, у галузі туризму, розвитку туристичної індустрії;

 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

 • розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

 • сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури, мистецтва, туризму та кінематографії на території району  ;

 • створення сприятливих умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення;

 •  створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

 • розроблення та виконання районних комплексних і цільових програм розвитку туризму, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

 • пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

 • забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району;

 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму на території району;

 • здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури та туризму.

 

Положення про сектору культури та туризму  РДА 

Номенклатура справ сектору культури та туризму   РДА 

Структура    Кошторис    Штатний розпис   Графік прийому  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2017 рік

План роботи на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік
 

Завідувач сектору: Сопіна Олена Павлівна, телефон: (057-64) 5-12-90

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200

Електронна поштова скринька (email):  kultur@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

Служба у справах дітей


Основними завданнями служби є:

 • реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми;

 • розроблення i здіснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади i органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ycix форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод i законних інтересів дітей;

 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади i органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій ycix форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, та організації роботи iз запобігання дитячий бездоглядності та безпритульності

 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

 • здіснення контролю за умовами утримання i виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей ycix форм власності

 • ведення державної статистики щодо дітей;

 • ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

 • визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення ними правопорушень.

Положення про службу у справах дітей РДА  

Номенклатура справ  служби у справах дітей РДА 

Структура    Кошторис   Штатний розпис  Номенклатура справ    Графік прийому

Визначення та надання статусу дитині-сироті та дитині, позбавленої батьківського піклування

Правила внутрішнього трудового розпорядку

План роботи на 2018 рік

Начальник служби: Назаренко Аліна Вікторівна

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200     Телефон: (057-64) 5-03-45

Електронна поштова скринька (email): susd@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

 

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Золочівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді– є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями районного Центру є:

 • участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм  шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

 • створення  спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

 •  залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

 

Положення про районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Номенклатура справ районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Структура    Кошторис   Штатний розпис   Графік прийому  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2016 рік

План роботи на 2017 рік

План асигнувань на 2017 рік

Директор центру: Вакуленко Жанна В’ячеславівна

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200     Телефон: (057-64) 5-03-08

Електронна поштова скринька (email): rcsssdm@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

Відділ надання адміністративних послуг РДА


 Центр надання адміністративних послуг Золочівської районної державної адміністрації ( длі ЦНАП), створений з метою забезпеченя надання адміністративних послуг при Золочівській районній державній адміністрації, як постійно діючий робочий орган.

Адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративної послуги за заявою юридичної або фізичної особи, спрямований на набуття, заміну чи припинення прав або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Центр надання адміністративних послуг створений 30 вересня 2013року відповідно до розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації № 221.

ЦНАП у своїй діяльністю керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих та центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням та регламентом про центр.
 

 Основними завданнями центру надання адміністративних послуг є :

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2)спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 

Розпорядження про створення ЦНАП

Перелік адміністративних послуг

Положення про ЦНАП

Регламент ЦНАП

Законодавча база

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ (Відділу Держземагентства у Золочівському районі)

Михайленко Яна Павлівна-начальник відділу

Поштова адреса: 62203, Харківська область, смт Золочів, вулиця 8 Березня, 3

Контактні телефони:
Телефон (05764) 5-02-57;
Факс (05764) 5-15-64;

Адреса електронної пошти: zolochev_rda@ukrpost.ua
Адреса веб-сайту: zolochiv.inf.ua

Графік роботи
Понеділок 8:00-17:00
Вівторок 8:00-17:00
Середа 8:00-20:00
Четвер 8:00-17:00
П’ятниця 8:00-16:00


<< На початок сторінки

 

 

Управління  соціального захисту населення


Основними завданнями управління є:

 • забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 • розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

 • сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

 • забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

 • забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • організація роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

 • видача відповідних посвідчень ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

 • організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечення інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.

 

Положення про  управління  соціального захисту населення 

Номенклатура справ управління  соціального захисту населення 

Структура    Кошторис   Довідка про зміни до кошторису на 2016 рік

ДОВІДКА про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2016 рік

Штатний розпис   Графік  прийому

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 2017 рік

План роботи на 2018 рік

Пріоритетні напрямки роботи на 2016 рік

Картки надання соіальних послуг

Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Начальник управління: Лівець Валентина Володимирівна

Адреса: вул. Комсомольська, 28, смт. Золочів, Харківської обл., 62200     Телефон: (057-64) 5-10-56

Електронна поштова скринька (email): uszn@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

 

Фінансове управління


Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики та організація процесу формування та виконання місцевого бюджету на території району;

 • підготовка проекту районного бюджету і подання на розгляд районній державній адміністрації;

 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами й організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів і коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

 • здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Положення про  фінансове управління РДА 

Номенклатура справ фінансового управління РДА 

Структура     Кошторис   Штатний розпис     Графік прийому   Аналіз виконання

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Звіт про роботу за 201 7 рік

План роботи на 2018 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік
 

Начальник управління: Гученко Алла Вікторівна

Адреса: пл. Слобожанська, 3, смт. Золочів, Харківської обл., 62200     Телефон: (057-64) 5-10-54

Електронна поштова скринька (email): rfu@zolochivska-rda.gov.ua

<< На початок сторінки

Архів  2018>>>

Архів  2017>>>

Архів  2016>>>

Архів  2015>>>

Архів  2014>>>

Архів  2013>>>

Архів  2012>>>

 

 

62200 пл.Слобожанська 5, смт Золочів, Харківська обл.
email - mail@zolochivska-rda.gov.ua
т./ф. (057-64) 5-15-64