Золочівська
 райдержадміністрація
Головна      Довідник      Галереї      Форум      Районні організації      Пошук
 

Про район

Паспорт району
Символіка
Сільради
Географічна та історична довідка
Єдиний дозвільний Офіс
Економіка
Освіта
Культура і туризм
Медицина
Золочів прикордонний
Податкова інформує
Громадська рада
Протидія корупції
 

Про РДА

Керівництво
Регламент
Структура
Функції
Адмінпослуги
Колегія
Приязна адміністрація
ВВДРВ
 

Діяльність РДА

Розпорядження
Плани та звіти
Бюджет
Фінанси
Проекти
Регуляторна діяльність
 

Прийом громадян, доступ до публічної інформації

Графік прийому
Доступ до публічної інформації
Зразки документів
Організації
 

Районна рада

Керівництво
Депутати
Комісії
Поточна діяльність
 

Пропозиції

Оголошення
Вакансії
 

Корисні посилання

 

 

 

Регламент РДА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_22 травня 2013 року__ № _104_

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. Загальні положення 

1.1. Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.

 

1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом. 

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

1.3. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

 

1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до чинного законодавства державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника, заступників голови та керівника апарату у разі їх відсутності.

 

1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також із начальником юридичного відділу та завідувачем сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

1.6.Посадові інструкції на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, в тому числі її апарату, розробляються заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків) на основі вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, Додатку 1 до нього, положення про відповідний структурний підрозділ та затверджуються головою районної державної адміністрації.

Посадові інструкції на працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів на посаду кожного працівника управління, відділу, сектору на основі вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, Додатку 1 до нього, положення про відповідний структурний підрозділ та затверджуються заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Посадові інструкції готуються у двох примірниках, один з яких зберігається у секторі кадрової роботи (оригінал), а другий – у заступників голови чи керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків), начальників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації. Державному службовцю видається під розписку копія посадової інструкції.

 

2. Планування роботи районної державної адміністрації

 

2.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

У разі потреби складаються оперативні (місячні та тижневі) календарні плани основних заходів (за формою згідно з додатками 3, 4) і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

2.3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації надаються організаційному відділу апарату районної державної адміністрації: річного - не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних - за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації в разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації на доопрацювання.

Розроблений організаційним відділом апарату районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації надається для розгляду керівнику апарату районної державної адміністрації.

Узгоджений керівником апарату проект плану роботи районної державної адміністрації вноситься на розгляд голові районної державної адміністрації: річний - не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний - за 5 днів до початку кварталу для затвердження головою районної державної адміністрації. У триденний строк після його затвердження план доводиться до виконавців, а також надсилається до Харківської обласної державної адміністрації та оприлюднюється на веб-сайті районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.

 

2.4.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на адміністративно–господарських активах, засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників і керівника апарату та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання планування у сфері ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

 

2.4.2. Квартальні плани роботи районної державної адміністрації повинні бути структурованими і включати:

хід виконання пріоритетів розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за відповідний період;

проведення адміністративно–господарських активів, засідань колегії районної державної адміністрації, галузевих нарад;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів, тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

хід виконання довгострокових програм, які визначені відповідними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами галузевих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласними і районними програмами та заходами у відповідній галузі, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється районною державною адміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити такі питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій або щодо здійснення їх повноважень, звітування посадових осіб;

роботи виконавчих комітетів селищної та сільських рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі «Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, інших документів» указуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.

 

2.4.3. З метою складання щомісячних календарних планів основних заходів начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за 11 днів до початку наступного місяця подають організаційному відділу апарату перелік заходів, які будуть проводити підрозділи районної державної адміністрації протягом місяця (згідно з додатком 3), погоджені із заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації.

 

Систематизовані проекти планів основних заходів районної державної адміністрації після узагальнення організаційним відділом погоджуються із заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, затверджуються головою районної державної адміністрації і подаються до Харківської обласної державної адміністрації до 20 числа, що передує наступному місяцю.

 

Формування щотижневих планів основних заходів та контроль за їх виконанням покладається на організаційний відділ апарату районної державної адміністрації. Щовівторка до 15-ої години начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади подають до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації плани основних заходів на наступний тиждень (згідно з додатком 4), погоджені із заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов`язків).

У пропозиціях до плану заходів районної державної адміністрації на тиждень указується точний час початку та місце проведення нарад та інших заходів, що будуть проходити за участю голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату, керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

У разі, коли до затвердженого плану заходів на тиждень включені заходи за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, дата, час або місце проведення яких уточнюється, відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації мають інформувати організаційний відділ апарату районної державної адміністрації про уточнені дату, час та місце проведення цих заходів, але не пізніше ніж за добу до їх проведення.

Узагальнений план основних заходів на наступний тиждень за підписом керівника апарату щосереди до 11-ої години подається для затвердження голові районної державної адміністрації. Затверджений план заходів на наступний тиждень щосереди до 12-ої години направляється до обласної державної адміністрації та оприлюднюється на веб-сайті районної державної адміністрації.

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує узагальнену інформацію про виконання плану основних заходів за попередній тиждень та подає її голові районної державної адміністрації щоп’ятниці   до   11.00, а потім до обласної державної адміністрації  - до 12.00.

До планів основних заходів, що подаються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації необхідно включати заходи, що проводитимуться на районному або державному рівні. Зокрема це можуть бути:

наради (районні чи галузеві);

семінари, наради, «круглі столи»;

засідання дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на об’єктах; в структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах селищної та сільських рад;

зустрічі з громадськістю, сходи громадян;

громадські слухання;

спортивні чи культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям тощо.

 

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови або керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Порядок планування роботи відділів та секторів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

 

Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації затверджуються не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу, місяця.

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Контроль за виконанням планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.

 

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови районної державної адміністрації або керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

2.8. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та апарату здійснюється заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

2.9. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться організаційним відділом апарату районної державної адміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації організаційному відділу апарату районної державної адміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу, року у вигляді описової частини та цифрових відомостей (за формою згідно з додатком 5).

Узагальнення звіту про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації на підставі інформації, наданої управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами після затвердження іх заступниками голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації за відповідний період надається до організаційного відділу обласної державної адміністрації та розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

3.1. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту, положення про апарат та його відділи і сектори, Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, що затверджуються розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації і доручень заступників голови районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконавчими комітетами селищної та сільських рад;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною радою;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної адміністрації;

опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань адміністративно-господарського активу, колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує ведення як звичайного діловодства, так і з грифами обмеження доступу;

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації у міжрайонній газеті «Зоря», на місцевому радіо та на веб-сайті районної державної адміністрації;

забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

 

3.2. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами селищної та сільських рад.

 

3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату.

Керівник апарату організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в районної державної адміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації. З цих та інших питань, пов’язаних з діяльністю апарату районної державної адміністрації, видає накази.

На період відсутності керівника апарату його обов’язки виконує один із заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

4. Кадрова робота

 

4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного агенства України з питань державної служби та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, а також цим Регламентом.

 

4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з кадрами, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, роботи з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій, управління майном яких делеговано районній державній адміністрації районною радою, а також роботи з кадровим резервом.

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює сектор кадрової роботи, а у структурних підрозділах районної державної адміністрації, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативи, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації. Керівник апарату районної державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації.

Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації в день його призначення відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків і погодженням із відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Заступники начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад керівниками відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із районною державною адміністрацією.

Начальники відділів, завідувачі секторів апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату та погодженням із відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації призначається на посаду за погодженням з відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації та Управлінням Служби Безпеки України в Харківській області.

Державний реєстратор та державний адміністратор призначаються та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та з питань дозвільної системи відповідно.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер апарату райдержадміністрації призначається на посаду за погодженням з управлінням Державної казначейської служби України в Золочівському районі Харківської області.

Інші працівники апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу (завідувача сектору), погодженим із керівником апарату.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

4.5. Допуск до державної таємниці надається працівникам районної державної адміністрації, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

У разі звільнення працівника, допуск до державної таємниці, який йому було надано на цій посаді, скасовується.

 

4.6. У районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів, у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. На посаду голови районної державної адміністрації кадровий резерв формується на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 272 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України».

 

4.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців районної державної адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

 

4.8. Районна державна адміністрація створює умови для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах, на постійно діючому семінарі державних службовців апарату районної державної адміністрації, начальників і заступників начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з актуальних питань державного управління і шляхом самоосвіти.

 

4.9. Сектором кадрової роботи апарату районної державної адміністрації ведеться номенклатура кадрів районної державної адміністрації, до якої відносяться керівництво районної державної адміністрації, працівники апарату, начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

До сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на кандидатури, рекомендовані для призначення на посади, віднесені до номенклатури посад районної державної адміністрації, подаються: особова картка форми П-2ДС, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, документи про освіту, учений ступінь і звання, підвищення кваліфікації, паспорт, військовий квиток, декларація про доходи, попередження про спеціальні обмеження, установлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», ознайомлення із загальними правилами поведінки державного службовця.

На кожного працівника, прийнятого на роботу до апарату районної державної адміністрації, а також на посади керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації сектором кадрової роботи апарату районної державної адміністрації оформлюється особова справа та трудова книжка, видається службове посвідчення.

Сектором кадрової роботи ведеться комп’ютерний облік електронних особових справ державних службовців третьої – сьомої категорії, дані якого використовуються в межах повноважень районної державної адміністрації, супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

Відповідальність за додержання законодавства при прийомі працівників на роботу та звільненні їх з роботи в апараті районної державної адміністрації покладається на завідувача сектору кадрової роботи.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

4.10. Відрядження працівників районної державної адміністрації здійснюються відповідно до планів роботи районної державної адміністрації, її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, а також згідно з документами центральних органів виконавчої влади.

Посвідчення про відрядження керівництва і працівників апарату районної державної адміністрації оформляються сектором кадрової роботи на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату.

Посвідчення про відрядження підписуються головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

Відрядження за кордон державних службовців, зокрема з метою навчання, оформлюється після погодження з обласною державною адміністрацією. Не пізніше ніж за два тижні до виїзду, особи, яким дають дозвіл на відрядження, подають лист до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації з визначенням мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням джерел фінансування, проекти директив, вказівок і технічних завдань для погодження з Міністерством закордонних справ України, а також копію офіційного запрошення і кошторис витрат.

Перед від’їздом у службове відрядження до іноземної держави працівників, яким надано допуск до державної таємниці, голова районної державної адміністрації або за його дорученням завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації проводить їх інструктаж. При від’їзді у приватних справах інструктаж проводить завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Після завершення службового відрядження за кордон державні службовці на адресу осіб, з якими воно було погоджено, подають письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, що були підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати. До сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації подаються звіт про результати відрядження за кордон із метою навчання за формою, установленою Головдержслужбою України, за підписом керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, а також індивідуальний звіт.

 

4.11. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату, працівників апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації і доводиться до відома працівників.

Сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого графіком строку початку відпустки повідомляє працівника про дату початку відпустки.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову районної державної адміністрації і сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 15 днів до початку відпустки подається першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, начальниками відділів, завідувачами секторів та іншими працівниками апарату районної державної адміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації.

Відпустки першому заступнику та заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату надаються за розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Взаємозамінність між ними на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Надання відпустки начальникам відділів, завідувачам секторів та іншим працівникам апарату, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату (згідно з розподілом обов’язків), начальники відділів апарату районної державної адміністрації (де працює працівник), завідувач сектору кадрової роботи. На підставі листа-погодження голова районної державної адміністрації приймає рішення про надання відпустки.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних із відпустками, працівникам апарату та начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснює сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Замовлення лікувальних чи санаторно-курортних путівок працівниками апарату районної державної адміністрації подається на ім’я голови комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням апарату районної державної адміністрації за місяць до початку кварталу, в якому передбачена відпустка.

 

5. Організація роботи з документами

 

5.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

 

5.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Організація роботи з документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 (зі змінами).

 

5.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові районної державної адміністрації, після їх реєстрації негайно передаються начальником загального відділу голові районної державної адміністрації для розгляду, а у разі відсутності голови – першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступникам голови районної державної адміністрації або керівнику апарату відповідно до розподілу обов’язків.

 

5.4. Документи, адресовані голові районної державної адміністрації, його заступникам, керівнику апарату із позначкою "ОСОБИСТО", які мають гриф обмеження доступу "Цілком таємно", "Таємно" і "Для службового користування", передаються до сектору режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.

 

5.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату (відповідно до розподілу обов’язків), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

6. Організація роботи з контролю за виконанням документів

 

6.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищного і сільських голів із питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа, що подаються голові районної державної адміністрації, його заступникам чи керівнику апарату (відповідно до розподілу обов’язків).

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в резолюції.

 

6.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, в яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян та за проходженням документів в апараті районної державної адміністрації – загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою "терміново" – протягом 7 робочих днів від дати реєстрації документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

 

6.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, в разі потреби, розробляється план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

План контролю погоджується в частині термінів виконання із сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

Доцільність розроблення плану контролю визначається заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків).

План контролю затверджується заступниками голови районної державної адміністрації або керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

6.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строків письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату.

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій забезпечує сектор контролю апарату районної державної адміністрації, а секретних документів – сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

6.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності − посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документа менше, ніж 7 днів – за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрацій в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через сектор контролю аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Сектор контролю після подовження терміну виконання документа повідомляє виконавця щодо перенесення терміну виконання документа.

 

6.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається до обласної державної адміністрації, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації.

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби надана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади − відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо;

розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації – голова обласної державної адміністрації;

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації – голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюються:

довгострокових із вимогою періодичного інформування − на підставі наданої письмової інформації органу влади вищого рівня, центральному органу виконавчої влади (посадовій особі), що давав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа, в цілому чи окремого завдання, в місячний термін відповідним органом надсилаються погоджені пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування − на підставі письмової інформації за підписом голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату, чи іншого документа, що підтверджує його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки «До справи» виконані документи разом з інформацією про виконання передаються до загального відділу для формування у справи.

7. Організація розгляду звернень громадян і проведення особистого прийому громадян

 

7.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян: пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого, в тому числі виїзного, прийому громадян покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об‘єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (зі змінами).

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації. У той же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд та передає на розгляд голові, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації.

У разі надходження до загального відділу апарату районної державної адміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення реєструється як запит та негайно передається голові районної державної адміністрації для розгляду, після чого - посадовій особі, відповідальній за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

 

7.2. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, голови обласної державної адміністрації розглядаються особисто головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – заступником голови районної державної адміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження.

Анонімні листи не розглядаються.

Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження його до районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення для розгляду за належністю приймають голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

Розглянуті керівництвом районної державної адміністрації письмові звернення повертаються до загального відділу для опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідним службам, посадовим особам з метою вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань.

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень голови районної державної адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Термін розгляду звернень установлюється керівництвом районної державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

У деяких випадках посадові особи районної державної адміністрації, які надавали доручення щодо розгляду звернень, можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити строки розгляду звернень, але при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. У випадках, коли строки розгляду звернень продовжуються, у проміжних відповідях вказуються причини, а також строки остаточного вирішення питань. У разі допущення порушення терміну розгляду звернення виконавець разом із інформацією про результати  розгляду звернення надає пояснення щодо причин їх порушення.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

Відповіді про результати розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі в органах влади вищого рівня готуються і візуються виконавцями та підписуються головою районної державної адміністрації.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд повертаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації, де формуються у справи згідно з резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

 

7.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється на веб-сайті районної державної адміністрації та в міжрайонній газеті «Зоря».

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Виїзні прийоми громадян головою районної державної адміністрації, його заступниками проводяться двічі на місяць згідно з графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації.

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації систематично (щомісяця, щокварталу, за півріччя, рік) аналізує кількість і характер звернень, контролює вирішення порушених у них питань та інформує керівництво районної державної адміністрації про результати цієї роботи.

 

8. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

 

8.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – юридичний відділ).

Юридичний відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи підзвітний і підконтрольний керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

 

8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи в разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції, та подає їх на реєстрацію до Золочівського районного управління юстиції в Харківській області в строки, визначені законодавством;

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси районної державної адміністрації, її структурних підрозділів в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

8.5. Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в районній державній адміністрації;

виконує інші функції, передбачені законодавством, цим Регламентом та Положенням про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

9. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації

 

9.1. Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних і делегованих повноважень, видає розпорядження.

 

9.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, в тому числі апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).

 

9.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

9.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження.

У разі, коли проект розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, установлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

9.5. Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату у порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень здійснюється в такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівник апарату районної державної адміністрації; у разі його відсутності – заступник голови районної державної адміністрації, який виконує його обов’язки;

перший заступник голови районної державної адміністрації.

Завідувач сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, на якого покладені обов'язки щодо запобігання та виявлення корупції, здійснює візування проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності «Таємно» і «Цілком таємно», здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12.

 

9.6. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

 

9.7. Якщо зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 7), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

9.8. Неврегульовані розбіжності в позиціях зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 8), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови районної державної адміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

 

9.9. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 9), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань затвердження або внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

9.10. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 10), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

9.11. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

9.12. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

9.13. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити в разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району в разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

9.14. Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є нормативно-правовим актом, погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.5 Регламенту, та підлягає наступному оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, який є нормативно-правовим актом, керівник органу, що є головним розробником, складає відповідну довідку про результати оприлюднення проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни, такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктом 9.5. Регламенту.

У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. №308.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є регуляторним актом, разом із матеріалами аналізу регуляторного впливу цього проекту погоджується в порядку, визначеному відповідним законодавством та пунктом 9.5 Регламенту.

Проект розпорядження, який є регуляторним актом, оприлюднюється головним розробником згідно зі статтями 9, 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню у порядку, визначеному зазначеним законом».

 

9.15. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом із документами, передбаченими пунктами 9.4 - 9.10 цього Регламенту.

Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до районної державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою районної державної адміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації для доведення його до відома населення.

Відповідальність за повноту документів, що додаються до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

За дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові районної державної адміністрації

Завізований проект розпорядження після його оприлюднення подається на підпис голові районної державної адміністрації через начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації, після чого електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу апарату районної державної адміністрації та посадовій особі, відповідальній за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

 

9.16. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату районної державної адміністрації.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі, коли проект розпорядження подано до апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний термін супровідним листом за своїм підписом (додаток 11) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 12).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляються відмітки «Підлягає державній реєстрації». Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

 

9.17. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

9.18. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

 

9.19. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Золочівському районному управлінню юстиції Харківської області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації. У випадку, коли розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджуються висновки, надання яких передбачено актами законодавства України, такі висновки підписуються першим заступником або заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов`язків.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в порядку, установленому головою районної державної адміністрації.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

10. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

10.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

10.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

10.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

10.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

11. Порядок внесення проектів рішень на розгляд районної ради

 

11.1. Голова районної державної адміністрації має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також інші пропозиції.

 

11.2. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше ніж за 10 днів до відкриття сесії районої ради і подаються у формі проекту рішення.

 

11.3. Проекти рішень районної ради опрацьовуються в районній державній адміністрації у такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівник апарату районної державної адміністрації.

Проекти рішень районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

11.4. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови районної державної адміністрації, у разі відсутності голови – першого заступника голови, а у разі відсутності останнього − одного із заступників голови районної державної адміністрації, який виконує його функції та повноваження);

додатки до проекту рішення (при необхідності);

пояснювальна записка (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, посилання на відповідні нормативно-правові акти);

документи, на підставі яких підготовлено проект рішення;

лист-погодження.

 

11.5. У разі внесення на розгляд районної ради проектів рішень про затвердження районних програм, надається проект відповідної програми.

 

11.6. Проекти рішень районної ради разом з додатками подаються в друкованому та електронному вигляді.

 

12. Взаємовідносини районної державної адміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

 

12.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія районної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії районної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організує взаємодію апарату районної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

12.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

13. Порядок інформування обласної і районної державних

адміністрацій та населення про найважливіші події, явища

і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного

та культурного становища в районі

 

13.1. Запровадження системи оперативного інформування органів виконавчої влади, населення про події в різних сферах життя району викликано необхідністю забезпечення прозорості в роботі районної державної адміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень.

З метою забезпечення інформування обласної державної адміністрації про головні події в житті району сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації в телефонному режимі здійснюється оперативне інформування про суспільно вагомі події на території району, зокрема, зустрічі керівників району, керівників органів місцевого самоврядування з лідерами політичних партій і громадських організацій, заходи політичних партій, протестні акції, діяльність народних депутатів, інформація прогнозного характеру, інші резонансні події.

У щотижневій інформації узагальнюється та прогнозується інформація щодо найважливіших подій, явищ і тенденцій у суспільно-політичному, соціально-економічному житті району. Така довідка щоп’ятниці готується сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації та за підписом голови передається до управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації в електронному вигляді.

З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації видані головою районної державної адміністрації розпорядження, що стосуються інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району, області та країни за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, засідання «круглих столів», зустрічі тощо.

 

13.2. З метою забезпечення органів виконавчої влади вищого рівня інформацією для реалізації ними визначених законодавством повноважень із питань роботи з кадрами сектором кадрової роботи апарату районної державної адміністрації в апарат обласної державної адміністрації подаються:

біографічні довідки на голову районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату (з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого з цієї посади, і його нового місця роботи) з одночасним поданням про призначення або звільнення;

список керівництва районної державної адміністрації, керівника апарату, начальників відділів та секторів апарату районної державної адміністрації із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад, номерів службових і домашніх телефонів – щороку, до 25 червня та 25 грудня.

Довідки по обліку кадрів або зміни до них заносяться до інформаційної підсистеми «Картка» Єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

Відповідальність за вчасне та якісне проведення робіт, пов’язаних із введенням зазначеної інформації у комп’ютерну базу даних районної державної адміністрації, покладається на сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Зазначена інформація використовується для забезпечення аналізу стану роботи з кадрами, прийняття відповідних рішень, складення звітів, передбачених державною статистичною звітністю.

 

13.3. З метою здійснення ефективного контролю з боку обласної державної адміністрації за діяльністю районних державних адміністрацій організаційний відділ апарату районної державної адміністрації надсилає до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації:

копії планів роботи районної державної адміністрації (перспективних, поточних) та звіти про їх виконання на третій день після їх затвердження;

перелік основних заходів, які планується провести районною державною адміністрацією в наступному місяці – за десять днів до зазначеного місяця;

план заходів на наступний тиждень - щоcереди до 12-00;

протоколи засідань колегії районної державної адміністрації – на десятий день після їх проведення та оформлення в установленому порядку;

перелік розпоряджень, виданих головою районної державної адміністрації, за місяць – на сьомий день наступного місяця;

оновлений паспорт району – у лютому поточного року;

інформацію на окремі запити обласної державної адміністрації тощо.

13.4. Забезпечення прозорого формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики органів місцевої виконавчої влади, а також забезпечення прав представників засобів масової інформації на своєчасне та безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної влади здійснюється за рахунок створеного в мережі Internet офіційного веб- сайту районної державної адміністрації.

Оприлюднення публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація на веб-сайті районної державної адміністрації подається державною мовою.

 

14. Порядок здійснення районною державною адміністрацією

контрольних повноважень

 

14.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України, здійснює державний контроль за напрямами, передбаченими статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами) та розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

14.2. Районна державна адміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими комітетами селищної та сільських рад, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

14.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих комітетів селищної та сільських рад.

 

14.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує щорічні плани контролю за здійсненням виконкомами рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою районної державної адміністрації.

У разі потреби за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

 

14.5. За рішенням голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації можуть проводитися комплексні перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та заслуховуватись інформації посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання повноважень органів виконавчої влади.

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови районної державної адміністрації.

 

14.6. За результатами перевірок оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові районної державної адміністрації, а копія акту - органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки розглядаються виконавчим комітетом ради, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради.

 

14.7. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки селищний, сільський голова зобов'язаний в п`ятнадцятиденний термін повідомити районну державну адміністрацію.

 

14.8. Голова районної державної адміністрації в тижневий термін розглядає результати перевірки і вживає заходів для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам.

 

14.9. Виконавчі комітети селищної та сільських рад щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за попередній квартал.

14.10. Копії актів виконавчих органів селищної та сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.

 

14.11. Копії актів виконавчих комітетів селищної та сільських рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, спочатку передаються до юридичного відділу апарату районної державної адміністрації для здійснення протягом десяти робочих днів правової експертизи, після чого передаються в організаційний відділ апарату районної державної адміністрації для роботи.

 

14.12. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації інформує про це голову районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За результатами розгляду зазначеної доповідної записки, вона направляється відповідному селищному чи сільському голові для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення виявлених порушень або неповідомлення про усунення порушень у зазначені строки районна державна адміністрація порушує у встановленому порядку питання про відповідальність селищного чи сільського голови та скасування акта органу місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації щороку готує узагальнену інформацію щодо актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідали вимогам чинного законодавства. Зазначена інформація направляється селищному та сільським головам для врахування в роботі та усунення недоліків.

 

15. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії районної державної адміністрації

 

15.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та загальний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації (далі –допоміжні органи) утворюються на постійній або тимчасовій основі для забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації.

Допоміжний орган, як правило, утворюється як:

комісія – для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів для подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім’ям, а також для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов’язаних із реалізацією повноважень районної державної адміністрації;

організаційний комітет – для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів обласного та районного значення;

рада – для вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері;

робоча група – для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

Основними завданнями допоміжного органу є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою районної державної адміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад, керівник і заступник керівника, секретар.

Проект відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації готується та вноситься структурним підрозділом районної державної адміністрації у порядку, встановленому цим Регламентом.

До складу допоміжного органу входять голова, заступник (заступники) голови, представники місцевих органів виконавчої влади, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, громадських організацій.

Головою допоміжного органу затверджується голова, перший заступник або один із заступників голови районної державної адміністрації, керівник апарату (відповідно до розподілу обов’язків), а в окремих випадках – керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Формою роботи допоміжного органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання допоміжного органу веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу, запрошення персонального складу допоміжного органу та інших представників забезпечує його секретар.

Засідання допоміжного органу вважається легітимним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції допоміжного органу, можуть утворюватися додаткові допоміжні органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового допоміжного органу затверджується на засіданнях допоміжного органу.

На своїх засіданнях допоміжний орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів допоміжного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами засідань, де фіксуються пропозиції та рекомендації, і які підписуються головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається всім членам допоміжного органу та іншим заінтересованим організаціям.

Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою районної державної адміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих при районній державній адміністрації допоміжних органів проводяться за відповідними планами, а також за необхідністю. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) допоміжних органів несе посадова особа, яка їх очолює, та відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих допоміжних органів при районній державній адміністрації, своєчасно вносяться зміни щодо їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі, коли функції того чи іншого допоміжного органу вичерпано, подальше функціонування недоцільно або є потреба в достроковому його припиненні, відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою районної державної адміністрації відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації готує проект розпорядження про припинення дії цього допоміжного органу.

В окремих випадках голова районної державної адміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений у розпорядженні голови районної державної адміністрації строк, вважається таким, що ліквідований, із дня закінчення зазначеного строку.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації щокварталу (до 10 числа наступного за кварталом місяця) подають до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації звіт про роботу цих органів за квартал, півріччя, 9 місяців, рік для узагальнення (за формою згідно з додатком 6).

Допоміжний орган під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності допоміжного органу здійснює секретар або відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації за галузевою ознакою.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання допоміжних органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо), надає голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації або керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

15.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися постійний консультативно-дорадчий орган - колегія районної державної адміністрації (далі-колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, у разі потреби – керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування (за згодою).

За пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій до складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

 

15.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади та місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

15.4. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, орієнтовні дати проведення засідань колегії, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів.

План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

15.5. Додаткові питання для розгляду на засідання колегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.

 

15.6. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.

 

15.7. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 днів до чергового засідання колегії готує перелік питань для розгляду на черговому засіданні колегії, який керівником апарату погоджується із головою районної державної адміністрації.

 

15.8. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, організаційний відділ апарату районної державної адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 28 днів до засідання).

Розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії попередньо погоджується із керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.

 

15.9. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів до засідання подає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує проект порядку денного засідання колегії з головою районної державної адміністрації.

У проекті порядку денного зазначається доповідач з кожного питання.

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

15.10. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату, відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

 

15.11. На розгляд колегії через організаційний відділ апарату районної державної адміністрації подаються матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання;

довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації ( відповідно до розподілу обов’язків);

проект рішення колегії (візується виконавцем, відділами та секторами апарату районної державної адміністрації: організаційним, загальним, юридичним, контролю та заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);

список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);

проект розпорядження голови районної державної адміністрації (візується виконавцем, начальником юридичного відділу та заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) з питань, що будуть розглянуті на засіданні колегії, (окрім організаційних, процедурних, контрольних і питань нагород);

у разі необхідності додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

15.12. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату (відповідно до розподілу обов’язків) разом із організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.

 

15.13. Рішення колегії районної державної адміністрації провадяться у життя розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 

15.14. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» утворюється громадська рада.

 

16. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

 

16.1. Голова, перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, а також у разі необхідності, проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація підготовки нарад у голови районної державної адміністрації, відповідних матеріалів на нараду покладається на заступників голови або керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівника відповідного підрозділу районної державної адміністрації.

Організація підготовки нарад у заступників голови районної державної адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Для вирішення окремих проблем соціально-економічного розвитку головою районної державної адміністрації, його заступниками проводяться наради за участю осіб, які визначаються керівництвом районної державної адміністрації.

Участь в районних заходах керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району погоджується головою районної державної адміністрації. Запрошення керівників здійснюється на підставі телефонограм за підписом голови районної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться за участю голови районної державної адміністрації, реєстрація прибуття на них учасників здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю заступників голови районної державної адміністрації та реєстрація прибуття на них учасників здійснюється відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Підготовка приміщень до нарад, інше господарське забезпечення здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку та проведення заходів.

 

16.2. Головою районної державної адміністрації щопонеділка о 8-00 проводяться наради із заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату.

Щовівторка о 8-00 проводяться розширені наради, в яких беруть участь заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, деяких районних організацій, селищний та сільські голови. На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який погоджується з головою районної державної адміністрації.

 

16.3. Наради з використанням секретної інформації проводяться лише в режимних приміщеннях, пристосованих для цієї мети, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12.

 

16.4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Оформлення протоколів нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації чи керівником апарату - відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації чи апарату, відповідальними за підготовку проведення нарад.

За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть надавати доручення.

Проекти доручень голови районної державної адміністрації готують:

за підсумками нарад – керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні за проведення нарад, разом з заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

за підсумками проведення головою районної державної адміністрації виїзних прийомів - загальний відділ апарату районної державної адміністрації;

за підсумками апаратних нарад, перебування голови районної державної адміністрації в населених пунктах району, а також на підприємствах і установах – організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

Доручення голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такому порядку:

посадова особа (особи), яка підготувала доручення, з відміткою «розробник»;

заступник голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків);

начальник загального відділу районної державної адміністрації, (редагування);

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

керівник апарату районної державної адміністрації.

Доручення голови районної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у триденний термін після їх подання головним розробником.

Опрацювання доручення начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, завідувачем сектору контролю апарату районної державної адміністрації та начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації здійснюється у термін не більше 4 годин робочого часу кожним.

При підготовці проектів доручень голови районної державної адміністрації необхідно дотримуватись наступного:

завдання, що містяться в дорученні, повинні бути чіткими, однозначними, оперативними за змістом та термінами виконання;

в дорученні повинні вказуватись конкретні виконавці завдань та чіткі терміни виконання;

доручення повинно мати пункт, що встановлює основного виконавця, який узагальнює інформацію щодо його виконання та конкретний термін надання узагальненої інформації голові районної державної адміністрації.

Відповідальність за визначення термінів виконання наданих у дорученні завдань покладається на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, розробника проекту доручення, сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

Усі протоколи та доручення, оформлені за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, підписуються головою районної державної адміністрації.

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект доручення, який не пройшов опрацювання в порядку, визначеному цим Регламентом.

Відповідальність за оформлення протоколів і доручень, своєчасність доведення їх до сектору контролю апарату районної державної адміністрації та виконавців, покладається на організаційний та загальний відділи апарату районної державної адміністрації.

Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови районної державної адміністрації чи керівником апарату, і підготовка відповідних доручень здійснюється управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

 

16.5. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та оформлених відповідним протоколом, здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у заступників голови районної державної адміністрації чи керівника апарату, здійснюється керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, які доповідають про стан їх виконання на апаратних нарадах у заступників голови чи керівника апарату районної державної адміністрації.

 

16.6. Дозвіл на офіційне повідомлення для засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

 

16.7. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп та окремих іноземців здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Золочівській районній державній адміністрації документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29 червня 2011 року № 172.

 

16.8. Участь керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ і організацій у селекторних нарадах обласної державної адміністрації забезпечує організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

Селекторна нарада обласної державної адміністрації проводиться, як правило, о 15.00 щоп’ятниці з використанням системи ІР – телефонії та відеоконференцзв`язку.

Після отримання переліку питань порядку денного селекторних нарад обласної державної адміністрації з урахуванням дати їх проведення на поточний квартал він надається першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації через організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

Після прийняття повідомлення про селекторну нараду організаційний відділ апарату районної державної адміністрації інформує обласну державну адміністрацію про участь у селекторній нараді голови районної державної адміністрації, голови районної ради, або осіб, які будуть їх заміняти, через організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації.

Після накладення головою районної державної адміністрації резолюції на повідомлення про селекторну нараду організаційний відділ апарату районної державної адміністрації доводить інформацію про проведення селекторної наради до заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у резолюції, а також забезпечує участь у селекторній нараді осіб, які запрошуються в районну студію.

З метою підготовки доповіді голови районної державної адміністрації на селекторній нараді керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації готують інформацію про стан справ у районі з питань, винесених на селекторну нараду, та подають її керівнику апарату районної державної адміністрації після погодження із відповідними заступниками голови районної державної адміністрації не пізніше 16.00 дня, що передує дню проведення селекторної наради. Інформація повинна містити:

- текст доповіді;

- аналітичні, інформаційні довідки, порівняльні таблиці, графічні матеріали, у яких має бути порівняння даних за період поточного року, що розглядається; і минулого року;

- перелік критичних зауважень із питання, що обговорюється, і можуть бути поставлені голові районної державної адміністрації на селекторній нараді і відповіді на них;

- список осіб, запрошених на селекторну нараду, із зазначенням прізвища особи, що прийняла телефонограму.

Керівник апарату районної державної адміністрації опрацьовує отримані документи, аналізує наведені дані, порівнює їх із наявною інформацією від територіальних та обласних органів виконавчої влади, органів статистики. У разі необхідності керівник апарату районної державної адміністрації може вимагати від розробників надання додаткових матеріалів, повертати матеріали на доопрацювання.

Керівник апарату районної державної адміністрації не пізніше 10.00 дня проведення наради надає матеріали до селекторної наради голові районної державної адміністрації.

У день проведення селекторної наради головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації забезпечує:

- попередній сеанс зв’язку із обласною студією;

- підготовку приміщення для участі в обласній селекторній нараді (провітрювання, робота обладнання відеоконференцзв`язку тощо).

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації здійснює реєстрацію запрошених осіб та за 5 хвилин до початку селекторної наради надає голові районної державної адміністрації реєстраційні списки.

За підсумками обговорення питань селекторної наради головою районної державної адміністрації може бути надане відповідне доручення. Структурний підрозділ районної державної адміністрації, що готував матеріали на селекторну нараду, у разі необхідності, готує відповідний проект доручення голови районної державної адміністрації. У понеділок наступного тижня після проведення селекторної наради до 15.00 оформлений відповідним чином проект доручення голови районної державної адміністрації надається до загального відділу апарату районної державної адміністрації.

Після підписання головою районної державної адміністрації доручення за підсумками селекторної наради надсилається виконавцям згідно із листом розсилки. Посадові особи, визначені в дорученні відповідальними за його виконання, організовують контроль згідно із розділу 6 даного Регламенту.

 

16.9. Підготовка та проведення зборів адміністративно-господарських активів здійснюється відповідно до планів підготовки, які готуються організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, не пізніше ніж за 30 днів до засідання.

План підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу підписується керівником апарату районної державної адміністрації та затверджується головою районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У плані підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу зазначається перелік організаційних заходів, які необхідно здійснити, конкретні терміни їх виконання та відповідальні особи.

Для підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу готуються такі документи:

категорії запрошених;

список запрошених та список доповідачів;

порядок денний;

порядок ведення;

аналітичні довідки з питань порядку денного;

проект рішення з кожного питання порядку денного.

Терміни підготовки та подачі зазначених документів визначаються планом підготовки зборів адміністративно-господарського активу.

Рішення зборів активу оформляється протоколом, який складається організаційним відділом апарату районної державної адміністрації у триденний термін.

 

16.10. Проведення масових заходів (заходів з нагоди святкових і знаменних дат) за участю голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату здійснюється відповідно до плану роботи районної державної адміністрації.

.

17. Робота з нагородними документами, вручення нагород

 

17.1. Підготовка матеріалів про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державні нагороди України», актів Президента України і Кабінету Міністрів України з цих питань, відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Координацію роботи з підготовки нагородних документів, здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

 

17.2. Матеріали про нагородження державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України подаються до районної державної адміністрації не пізніш як за чотири місяці, клопотання про нагородження відзнаками обласного рівня – за три тижні, районного рівня – за тиждень до ювілею чи професійного свята.

Перелік документів, які додаються до клопотання про нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, визначається Порядком підготовки та подання документів для розгляду на засіданнях комісії з питань нагород при голові обласної державної адміністрації.

Клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради мають право вносити трудові колективи підприємств, установ та організацій незалежно від типу та форми власності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Відповідні клопотання вносяться для розгляду голові районної державної адміністрації.

Матеріали про нагородження опрацьовуються організаційним відділом апарату районної державної адміністрації згідно з Порядком подання матеріалів для розгляду на представлення до державних нагород України, відзнак Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради.

Нагородні документи попередньо розглядаються на засіданні комісії з питань нагород при голові районної державної адміністрації. Після прийняття на засіданні комісії відповідного рішення, протокол засідання, необхідні документи та проекти клопотань до обласної державної адміністрації, чи проекти спільних розпоряджень голови районної державної адміністрації і районної ради, завізовані в установленому порядку, подаються на підпис голові районної державної адміністрації.

Підготовка матеріалів на засідання Комісії, її організаційне забезпечення та контроль за своєчасним виконанням прийнятих рішень покладається на секретаря комісії з питань нагород при голові районної державної адміністрації.

 

17.3. Клопотання районної державної адміністрації і необхідні документи про відзначення державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України подаються до обласної державної адміністрації не пізніш як за три місяці, а клопотання про нагородження відзнаками обласного рівня - за два тижні.

 

17.4. Питання організації вручення відзнак районної державної адміністрації та районної ради покладається на організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

18. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

 

18.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім апарату) здійснюється відповідними службами цих підрозділів.

 

18.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації здійснюється фінансово-господарським та загальним відділами апарату районної державної адміністрації.

 

18.3. Фінансово-господарський відділ апарату районної державної адміністрації здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщень, у яких розташований апарат районної державної адміністрації; придбання, ремонту та технічного обслуговування обладнання, оргтехніки, меблів, закупівлі канцелярського приладдя, паперу, виготовлення друкованої продукції, технічного забезпечення працівників апарату телефонним зв’язком.

 

19. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Золочівська районна держана адміністрація

 

19.1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Золочівської районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Золочівською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Золочівської районної державної адміністрації, здійснюється сектором з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації та загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

 

19.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Золочівська районна державна адміністрація, здійснюється за такими напрямами:

 збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Золочівською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Золочівської районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

 організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Харківської обласної державної адміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

 

19.3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Золочівська районна державна адміністрація, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

20. Порядок забезпечення візитів представників іноземних держав

 

Під час візитів представників іноземних держав питання безпеки їх перебування та пересування, безпеки громадського порядку, протокольні та організаційні питання забезпечують заступники голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов`язків.

21. Розпорядок роботи районної державної адміністрації

 

21.1. Районна державна адміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем із двома вихідними днями. Робочі дні тривають: з понеділка по четвер – з 8-ї до 17-ї години, у п’ятницю – з 8-ї до 16-ї години. Перерва на обід з 12-ї до 12-ї години 45 хвилин. Вихідні дні – субота, неділя. Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою районної державної адміністрації.

 

21.2. Чергування в районній державній адміністрації здійснюється цілодобово, у вихідні та святкові дні - відповідальними працівниками та заступниками голови районної державної адміністрації згідно з графіком.

 

21.3. Вхід до районної державної адміністрації вільний. У неробочий час (з 17 до 20 години), у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб обмежується.

 

21.4. Винесення майна з будинку районної державної адміністрації, його перенесення з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу голови районної державної адміністрації, начальників загального та фінансово-господарського відділів.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату районної державної адміністрації несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленого майна, при звільненні з роботи здають його начальнику загального відділу, про що робляться відповідні відмітки в обхідному аркуші.

 

Тютюнопаління у приміщеннях структурних підрозділів районної державної адміністрації забороняється. 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    В.М.Дмитренкова

 


ДодаткиРегламент районної державної адміністрації 22.05.2013  


РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15.08.2013  №183 "Про розподіл обов'язків"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 22 травня 2013 року №104 "Про затвердження Регламенту Золочівської районної державної адміністрації"
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 травня 2013 року №105 "Про розподіл обов'язків"


Кошторис РДА на 2013 рік

Розпорядження № 9 від 16 січня 2013 року про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації

Положення про апарат районної держаpвної адміністрації розпорядження № 9 від 16 січня 2013 року

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників райдержадміністрації  

Скачати регламент районної державної адміністрації 05.08.2012  

Скачати алгоритм роботи Золочівської райдержадміністрації  (Algoritm.zip - 7 kb)

Тимчасовий кошторис райдержадміністрації на 1 квартал 2012 року (2012_1kv.zip -16 kb)

Коштирис РДА на 2012 рік  (koshtoris_2012.zip - 17 kb)

ІНСТРУКЦІЯ з  діловодства Золочівської РДА

 

62200 пл.Слобожанська 5, смт Золочів, Харківська обл.
email - mail@zolochivska-rda.gov.ua
т./ф. (057-64) 5-15-64