Золочівська
 райдержадміністрація Харківської області
Головна      Довідник      Галереї      Форум      Районні організації      Пошук
 

Про район

Паспорт району
Символіка
Сільради
Географічна та історична довідка
Єдиний дозвільний Офіс
Економіка
Освіта
Культура і туризм
Медицина
Золочів прикордонний
Податкова інформує
Громадська рада
Протидія корупції
 

Про РДА

Керівництво
Регламент
Структура
Функції
Адмінпослуги
Колегія
Приязна адміністрація
ВВДРВ
 

Діяльність РДА

Розпорядження
Плани та звіти
Бюджет
Фінанси
Проекти
Регуляторна діяльність
 

Прийом громадян

Графік прийому
Доступ до публічної інформації
Зразки документів
Організації
 

Районна рада

Керівництво
Депутати
Комісії
Поточна діяльність
 

Пропозиції

Оголошення
Вакансії
 
 
 

Погода в Золочеві

 
 
 
 

Корисні посилання

 

 

 

Керівнцтво РДА


  Прізвище, ім 'я, по батькові Посада E-mail Телефон

Гурін

Ігор Миколайович

Голова Золочівської районної державної адміністрації

golova@zolochivska-rda.gov.ua

mail@zolochivska-rda.gov.ua

5-15-64

Вирішує питання:

 • 1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Золочівського району Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації;
  представляє районну державну адміністрацію у відносинах із органами виконавчої влади вищого рівня та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями і громадянами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
  організує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатні розписи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи районної державної адміністрації), затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи, спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств та організацій Збройних сил України та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України;
  виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації у межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів, договорів, накладних на приймання, передачу товарно-матеріальних цінностей тощо. Затверджує акти на списання матеріальних цінностей;
  організовує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері свободи слова, діяльності засобів масової інформації;
  вирішує питання реалізації державної політики в політико–ідеологічній сфері;
  організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. Організовує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою, селищною та сільськими радами;
  утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені ним відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;
  здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною та територіальною обороною;
  у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;
  організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;
  забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;
  на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;
  здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

 • 2. Голова районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність:
  управління Державної казначейської служби України у Золочівському районі Харківської області;
  сектора інспектування в Золочівському районі Богодухівської міжрайонної державної фінансової інспекції в Харківській області;
  Золочівського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області;
  відділу організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту у Золочівському районі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області;
  Золочівського відділення Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби;
  прокуратури Золочівського району;
  підрозділів Прикордонних військ України
  та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.

 • 3. Голова районної державної адміністрації спрямовує та контролює діяльність:
  фінансового управління Золочівської районної державної адміністрації;
  юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;
  сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 • 4. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації.

Рева

Юрій

Олександрович 

Перший заступник голови Золочівської районної державної адміністрації

zam@zolochivska-rda.gov.ua

 

5-08-10

 

Вирішує питання:

 • 1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Золочівського району реалізацію державної політики в галузях та сфері:
  соціально-економічного розвитку території району;
  промисловості, транспорту і зв’язку;
  обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, в тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;
  кредитування, валютних ресурсів, інвестицій, державного регулювання:
  розвитку малого та середнього бізнесу:
  ціноутворення і формування тарифів (в тому числі тарифів на житлово–комунальні послуги);
  зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності;
  демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;
  надання адміністративних послуг населенню;
  житлово–комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури;
  містобудування та архітектури, охорони пам’яток архітектури;
  розвитку будівельного комплексу, виробництва будівельних матеріалів;
  будівництва та експлуатації доріг;
  підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
  електроенергетики та теплоенергетики;
  раціонального використання енергетичних ресурсів;
  використання та охорони природних ресурсів;
  оборонної роботи;
  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, економічної безпеки.

 • 2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:
  відділу економічного розвитку і торгівлі;
  відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Золочівської районної державної адміністрації.

 • 3. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:
  Відділу статистики у Золочівському районі Головного управління статистики в Харківській області;
  Дергачівського міжрайонного управління Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України в Харківській області.

 • 4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
  промисловими підприємствами району;
  підприємствами торгівлі та побутового обслуговування населення;
  комунальними підприємствами «Золочівське РЖКГ» та «Архітектурно–інвентарне бюро Золочівського району»;
  ПХО «Золочівський ринок»;
  банківськими установами району;
  страховою компанією «Оранта»;
  спілкою підприємців та промисловців району;
  цегельними заводами;
  будівельними організаціями та організаціями по будівництву газопроводу;
  Золочівською дільницею Дергачівської філії ПАТ «Харківгаз»;
  підприємствами тепломережі, шляховими організаціями;
  ВАТ «Восток», залізничною та автобусною станціями;
  Золочівським РРЕМ, Золочівським районним відділенням «Харківенергозбут»; СТОВ «Енергетик»;
  підприємствами зв‘язку;
  державним підприємством комбінат «Світанок»;
  відповідними постійними комісіями районної ради.

 • 5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 • 6.У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Золочівського району реалізацію державної політики в галузях:
  розвитку агропромислового комплексу району, лісового та водного господарства, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;
  реформування аграрних і земельних відносин в районі;
  переробки сільськогосподарської продукції.

 • 7. Спрямовує та контролює діяльність:
  управління агропромислового розвитку Золочівської районної державної адміністрації.

 • 8.Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:
  Управління ветеринарної медицини в Золочівському районі;
  Відділу Держземагенства у Золочівському районі.

 • 9. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
  сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, підприємствами переробної промисловості;
  комунальним підприємством «Земельно–кадастрове бюро Золочівського району»;
  Золочівською районною державною лікарнею ветеринарної медицини;
  районною радою сільгосптоваровиробників;
  районною асоціацією фермерів;
  районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок, районною організацією Українського товариства кролівників та звіроводів-любителів;
  добровільного товариства охорони природи;
  Одноробівським аграрним ліцеєм;
  відповідними постійними комісіями районної ради

 • 10. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

Набока

Вадим Миколайович 

Заступник голови Золочівської районної державної адміністрації

zam@zolochivska-rda.gov.ua

 

5-13-50

 

Вирішує питання:

1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Золочівського району реалізацію державної політики в галузях та сфері:
оборони та мобілізаційної підготовки;
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян;
промисловості, транспорту і зв’язку;
розвитку будівельного комплексу, виробництва будівельних матеріалів;
управління мережею автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
електроенергетики та теплоенергетики;
раціонального використання енергетичних ресурсів;
використання та охорони природних ресурсів;
запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
екологічної безпеки.

2.Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

управління економічного розвитку і торгівлі Золочівської районної державної адміністрації (у межах компетенції);
відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Золочівської районної державної адміністрації ( у межах компетенції);

сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації ( у межах компетенції).

3. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області;
Золочівського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області;
Золочівського районного військового комісаріату Харківської області; Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури;
підрозділів Прикордонних військ України;

4.Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями; а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 3.1., а саме:
промисловими підприємствами району;
цегельними заводами;
будівельними організаціями та організаціями по будівництву газопроводу;
Золочівською дільницею Дергачівського відділення ПАТ «Харківгаз»;
філією «Золочівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;
ВАТ «Восток»;
залізничною та автобусною станціями;
Золочівським районним відділенням АТ «Харківобленерго»;
СТОВ «Енергетик»;
підприємствами зв‘язку;
відповідними постійними комісіями районної ради.
 

Шмітько

Ігор Вікторович  

Заступник голови Золочівської районної державної адміністрації

zam_kultura@zolochivska-rda.gov.ua

5-01-07

Вирішує питання:

 • 1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Золочівського району реалізацію державної політики в галузях:
  освіти,
  молоді;
  культури та туризму,
  фізичної культури та спорту;
  соціальної політики, реформування системи соціального захисту населення;
  охорони здоров’я, фармацевтичної діяльності;
  соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
  з питань сім’ї і жінок, їх соціального і правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;
  гендерної політики (рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті).

 • 2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:
  управління праці та соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації;
  відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації;
  відділу культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації;
  відділу у справах молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації;
  служби у справах дітей Золочівської районної державної адміністрації.

 • 3. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:
  управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі;
  районного центру зайнятості;
  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 • 4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
  закладами освіти, культури, кіномережі, спорту, дошкільними, фармацевтичними закладами;
  територіального центру;
  громадськими організаціями жінок, молоді;
  районними організаціями: ветеранів війни та праці, інвалідів, товариства Червоного Хреста України, спілки «Чорнобиль»;
  комунальним підприємством «Золочівська центральна районна лікарня»;
  відповідними постійними комісіями районної ради.

 • 5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

Дмитренкова

Валентина Михайлівна

Керівник апарату Золочівської районної державної адміністрації

ker-apar@zolochivska-rda.gov.ua

 

 

5-13-37

Вирішує питання:

 • 1.У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Золочівського району реалізацію державної політики в галузі та сферах:
  запобігання та протидії корупції;
  управління архівною справою та діловодством;
  ведення Державного реєстру виборців;
  інформації;
  здійснення внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю;
  взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;
  організовує роботу апарату районної державної адміністрації.

 • 2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації:
  відділів: організаційного, загального, фінансово-господарського, ведення Державного реєстру виборців, масових комунікацій;
  секторів: контролю, кадрової роботи;
  архівного відділу Золочівської районної державної адміністрації.

 • 3. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності районного управління юстиції.

 • 4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
  громадськими та політичними організаціями;
  релігійними громадами на території району;
  редакцією міжрайонної газети «Зоря»;
  виконкомами селищної та сільських рад.

 • 5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

Розпорядження голови Золочівської РДА №408 від 15.11.2018 Про розподіл обов'язків

Розпорядження голови Золочівської РДА №407  від 30.12.2016  Про розподіл обов'язків

Розпорядження голови Золочівської РДА №183  від 15.08.2013  Про розподіл обов'язків

Розпорядження голови Золочівської РДА №105  від 15.05.2013  Про розподіл обов'язків

Розпорядження голови Золочівської РДА №127  від 14.05.2010  Про розподіл обов'язків

Розпорядження голови Золочівської РДА №275  від 10.10.201 1  Про розподіл обов'язків за змінами 12.04.2013

 

62200 пл.Слобожанська 5, смт Золочів, Харківська обл.
email - mail@zolochivska-rda.gov.ua
т./ф. (057-64) 5-15-64