Золочівська
 райдержадміністрація Харківської області
Головна      Довідник      Галереї      Форум      Районні організації      Пошук
 

Про район

Паспорт району
Символіка
Сільради
Географічна та історична довідка
Єдиний дозвільний офіс
Економіка
Освіта
Культура і туризм
Медицина
Золочів прикордонний
Податкова інформує
Громадська рада
Протидія корупції
 

Про РДА

Керівництво
Регламент
Структура
Функції
Адмінпослуги
Колегія
Приязна адміністрація
ВВДРВ
 

Діяльність РДА

Розпорядження
Плани та звіти
Бюджет
Фінанси
Проекти
Регуляторна діяльність
 

Прийом громадян

Графік прийому
Доступ до публічної інформації
Зразки документів
Організації
 

Районна рада

Керівництво
Депутати
Комісії
Поточна діяльність
 

Пропозиції

Оголошення
Вакансії
 
 
 

Погода в Золочеві

 
 
 
 

Корисні посилання

 

 

 

Єдиний дозвільний Офіс


 Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою спрощення процедур отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації від 29 червня 2005 року № 318 утворено Єдиний дозвільний Офіс.

 Єдиний дозвільний Офіс – робочий орган Золочівської районної державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.

Мета діяльності Єдиного дозвільного Офісу - вдосконалення та спрощення дозвільно-погоджувальних процедур для юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності і осіб, що бажають започаткувати власну справу, а також забезпечення їх необхідною інформацією про порядок отримання документів дозвільного характеру.

Одним із головних завдань Єдиного дозвільного Офісу є надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб'єктам господарської діяльності, пов'язаної з отриманням документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до чинного законодавства роботу Єдиного дозвільного Офісу координує державний адміністратор.

    Державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних та районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.

 

Основними завданнями державного адміністратора є:

- надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

- прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;

- видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

- забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;

- організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта;

- контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

- формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

- інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

- ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

- координація діяльності дозвільного центру;

- видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Іванова Світлана Миколаївна – державний адміністратор Єдиного дозвільного Офісу Золочівської районної державної адміністрації

 

Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру

З метою отримання документів дозвільного характеру заявник звертається до державного адміністратора, який веде прийом в приміщенні Єдиного дозвільного Офісу Золочівської районної державної адміністрації.

Заява та документа, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

У разі надання заяви та документів, що надаються до неї, рекомендованим листом з описом вкладення, підпис (фізичної особи-підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

При зверненні суб'єкта господарювання до державного адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

Державний адміністратор видає бланк заяви та надає допомогу при його заповненні. Приймає від суб'єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом державного адміністратора.

У разі подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів або якщо відомості, зазначені в поданих документах, не відповідають вимогам законодавства, державний адміністратор повідомляє про це суб'єкта господарювання та рекомендує йому доукомплектувати пакет документів або внести зміни у відомості, що подаються.

Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, реєструє заяву і документи, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору та формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.

Державний адміністратор приймає у суб'єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази (об'єкта) вимогам законодавства (при намірі провадження визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

Державний адміністратор у день реєстрації заяви (або наступного робочого дня) передає для розгляду відповідним посадовим особам місцевих дозвільних органів засвідчені підписом копії заяви та копії документів (у випадках, передбачених законодавством, - оригінали документів), що додаються до заяви (далі - комплект документів). 

Уповноважена особа місцевого дозвільного органу, отримавши комплект документів, робить відповідний запис та на протязі установленого законодавством терміну (10 робочих днів) забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, надання послуг, виконання інших робіт) та передає документи державному адміністратору.

Державний адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру (або у разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру

Державний адміністратор видає суб'єкту господарювання документ дозвільного характеру, про що робить відповідний запис у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору.

У письмовому повідомленні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.

Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Посадові особи дозвільних органів та державні адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

У роботі Єдиного дозвільного Офісу в Золочівському районі на даний час беруть участь представники дозвільних органів, зокрема:

- Державної інспекції з карантину рослин по Харківській області;

- Золочівського районного сектору Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області;

- Управління ветеринарної медицини в Золочівському районі;

- Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області;

- Золочівської районної санітарно-епідеміологічної станції;

- відділу Держкомзему у Золочівському районі.

 

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через Єдиний дозвільний Офіс в Золочівському районі

 

№ з/п

Назва документу дозвільного характеру

Місцевий дозвільний орган, який видає

1.

Фітосанітарний сертифікат

Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області

2.

Фітосанітарний сертифікат на рееекспорт

Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області

3.

Карантинний сертифікат

Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області

4.

Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень

Золочівський РС ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області

                                                         

                                                                              

 

5.

Дозвіл на проведення заходів із залученнням тварин

Управління ветеринарної медицини в Золочівському районі

6.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі та для агро продовольчих ринків

Управління ветеринарної медицини в Золочівському районі

7.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Управління ветеринарної медицини в Золочівському районі

8.

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Золочівська райдержадміністрація

9.

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Золочівська райдержадміністрація

10.

Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок

Державне підприємство «Жовтневе лісове господарство»

11.

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

12.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

13.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Золочівська районна санітарно-епідеміологічна станція

14.

Експлуатаційний дозвіл операторам  потужностей (об’єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

Золочівська районна санітарно-епідеміологічна станція

15.

Експлуатаційний дозвіл операторам  потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

Золочівська районна санітарно-епідеміологічна станція

 

Законодавство

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV(із змінами);

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-IV

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X;

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 70 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 21 травня 2009 р. N 526;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 77 Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди;

 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 грудня 2005 року N 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»

Наказ Держкомпідприємництва від 3 липня 2009 року № 114 «Про затвердження Примірної форми анкети»;

 

Режим роботи Єдиного

 

1. Єдиний дозвільний Офіс працює щоденно з 8:00 до 17:00 ( в п’ятницю - з 8:00 до 16:00), крім вихідних та святкових днів. Перерва на обід 12:00 до 13:00.

Прийом заяв ведеться державним адміністратором Єдиного дозвільного Офісу за наступним графіком:

Понеділок - 8:00 до 12:00, 13:00-16:00;

Вівторок -8:00 до 12:00, 13:00-16:00;

Середа-8:00 до 12:00, 13:00-16:00;

П’ятниця-8:00 до 12:00, 13:00-15:00.

2. Попереднє консультування, прийом заяв та інформування веде державний адміністратор Єдиного дозвільного Офісу щоденно з 8:00 до 12:00. Обробка документації, передача її дозвільним установам ( органам ), індивідуальна робота представників дозвільних установ ведеться з 13:00-17:00;

3. Щочетверга з 13:00 – 15:00 проводяться спільні засідання представників дозвільних органів по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного дозволу на ведення господарської діяльності тощо.

 

Єдиний дозвільний Офіс

Золочівської районної державної адміністрації

 

62203, смт Золочів

пл. Леніна, 5, к.6

тел: (0264) 5-02-57

 


 

 

62200 пл.Слобожанська, 5, смт Золочів, Харківська обл.
email - mail@zolochivska-rda.gov.ua
т./ф. (057-64) 5-15-64